menu
Een Driekoningen-tafelspel 

Voor jonge kinderen

Uit de DoeHoek van Hanneke Van Vliet

Koning Melchior, Balthasar en Caspar volgen de ster van Bethlehem. Zij vinden het koningskindje in de stal.

Koning Herodes heeft een slecht plan, maar de engel zorgt ervoor dat het niet doorgaat.

Een aangepast Driekoningenspel voor jonge kinderen, geschreven, verteld en gezongen door Juf Hanneke.

Alle tafelspelletjes van juf Hanneke:
www.youtube.com