menu
Kara kara kiet kiet kiet 

Een lentespelletje voor jonge kinderen

Uit de DoeHoek van Annelies Rhebergen

karakietzingtintriet

Kara, kara kiet, kiet, kiet,
Mijn nestje zit in ’t riet.

Zien doe je me niet, kara,
Kara kara kiet, kiet, kiet!

karakietgroepjezingt

Terwijl de groep kinderen met gesloten ogen het liedje enkele keren zingt, verstopt een kindje (’de karekiet’) zich.

karakietkindjewijst

Daarna zingt ’de karekiet’, in zijn schuilplaats, nogmaals het liedje.

En de andere kinderen wijzen, nog steeds met gesloten ogen, in de richting van het geluid van de ’karekiet’.

Veel plezier met de karekiet in het riet!

Annelies, Carla en Tineke

karakietnestmeteieren

Bladmuziek

klik hier voor de printbare bladmuziek

Liedtekst: Carla Geerlings
Muziek: Annelies Rhebergen
Illustraties en spelidee: Tineke Boon