menu
Samen liedjes leren en zingen (2) 

Waldorf Inspiration zingt Sint Nicolaas- en adventsliederen

Uit de DoeHoek van Eveline Clignett

Wil je meer liederen horen?

Adventsliederen: klik hier;

En liederen voor Sinterklaas - Nikolaus: klik hier