menu
Sint Maarten reed door weer en wind 

Tweestemmige zang, en tips voor de uitvoering

Bron: 'Over de stroom', Madeleine Ingen Housz

1.
Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten reed door weer en wind,
Zjn vurig paard droeg hem gezwind;
Sint Maarten reed met vollen moed,
Zijn mantel dekt' hem warm en goed.
2.
Een oude, een oude,
een oude man stond aan de baan;
hij keek de ridder smekend aan:
’Och help mij, help mij uit de nood,
ik vind hier in deez’ kou de dood.’
3.
Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten was zeer aangedaan,
hij bleef voor de arme bedelaar staan,
hij trok zijn slagzwaard uit de schee
en sneed zijn mantel vlug in twee.
4.
De oude, de oude,
De oude man kwam ’s nachts weerom;
hij had de halve mantel om.
Hij sprak tot Maarten zonder spot
en zei: ’Ik ben de lieve God!’

Klik hier voor de bladmuziek.pdf

Vanaf groep 6; tweestemmig; toonsoort: F majeur

De tweede stem heeft een eigen inzet en een eigen ritmisch verloop, met name wat betreft de uitbeelding van het vurige paard. Omdat het lied een verhalend karakter heeft, is het goed als alle coupletten worden gezongen.

Klankstaven

I. F-akkoord (F): F-A-C (zgn. ’thuis-akkoord’)
V. C-akkoord (C): C-E-G (’naar-huis-akkoord’)
IV. Bes-akkoord (Bes): D-F (’van-huis-akkoord’)

Bron:

Liedbundel, en set van drie cd's

Voor kinderen vanaf 9-10 jaar, Madeleine Ingen Housz