menu
Vrouw Holle tafelspel 

Volgens het sprookje van Grimm

Uit de DoeHoek van Jannie Fennema

Vrouw Holle Tafelspel voor jonge kinderen.
Tijdens het spel wordt het sprookje voorgelezen uit Grimm.

Veel plezier bij het kijken en luisteren,
Jannie Fennema

De figuren van het spel zijn ook verkrijgbaar bij mij.
Zie www.priegelgoud.nl.