menu

Vrije School Ochtendspreuk op muziek

Ik zie rond in de wereld

Leerlingen uit Zutphen hebben deze ochtendspreuk op muziek gezet.

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft;

Ik zie diep in de ziel,
die binnen in mij leeft,
De Godesgeest, hij weeft
in zon- en zielenlicht,
in wereldruimten buiten,
in zielendiepten binnen.—

Tot u, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom mogen komen.

Zoek in Woord en Beeld