menu

Vater Unser, muziek Arvo Pärt

Gezongen door: Lluis Travesset, Escolania de Montserrat

Vater Unser

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name
Dein Reich komme
Dein Wille geschehe
Wie im Himmel so auf Erden
Unser tägliches Brot gib uns heute
Und vergib uns unsere Schuld
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern
Und führe uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Bösen

Denn dein ist das Reich
Und die Kraft
Und die Herrlichkeit
In Ewigkeit
Amen.

Muziek: Arvo Pärt (geb.1935)

Nederlandse tekst:

Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome tot ons
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemelen
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het boze.

Want U is het rijk
En de kracht
En de heerlijkheid
In eeuwigheid.
Amen

Bladmuziek:

https://musescore.com/klaverk/vater-unser-arvo-p-rt

Zoek in Woord en Beeld