menu

Het was een maged uitverkoren

Middeleeuws adventslied

1.
Het was een maged uitverkoren,
Daar Jezus af woude zijn geboren,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino
2.
Te Nazareth al in die stede,
Daar is een maged rein van zede,
Dies ben ik vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino
3.
Daar kwam een groot gezant van Gode,
Want Gabriël die was de bode.
4.
"Maria, weest gegroet en blijde",
Maar Maria haar zeer vermijdde.
5.
"En wilt niet vrezen maged schone.
Gods moeder zult gij zijn idoone.
6.
God Heilig Geest zal in u komen,
Gelijk de dauw valt op de blommen"

De oude Middeleeuwse tekst:

1.
Het was een maghet uytvercoren,
daar Jhesus af woude sijn gheboren
Refrein:
Dies ben ic vro, o - o - o - o
Benedicamus Domino
2.
"Al totter stede van Nazareth
daer is een maghet onbesmet
Dies ben ic vro...
3.
"Gruet se mi metten name mijn
segt haer dat ic haer kint wil sijn
Dies ben ic vro...
4.
Die Engel was een bode goet
hi voer derwaerts metter spoet
5.
Hi seide God gruet u, suver maghet,
ghie sijt die Gode welbehaghet.
6.
"Hi wilt van U gheboren sijn,
Jhesus Christus die liefste meester mijn"
7.
Maria sprac: "Hoe mogt ic hem kinnen,
want ic noeyt man en geerde om minnen".
8.
"Die heil'ge Geest sal in U comen
So den dau valt op de blommen".
9.
"Maria weset onversaecht,
tes den sone Gods die Ghi draecht"
10.
"Hi heeft u daer toe vercoren,
hi wilt verlossen dat was verloren".
11.
"Van allen sere ben ic ghenesen,
die deerne Gods wil ic wesen".
12.
Maria viel neder op haer knyen:
"Den wille Gods moet mi geschien".

Tekst uit 'Dit is een suverlijc boecxken', Antwerpen 1508
Melodie voor het eerst in 'Een devoot en profitelijck boecxken', Antwerpen 1539
'Benedicamus Domino': in gregoriaans rhythme

eerste begeleiding
tweede begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Adventstijd

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 2 jaar

2-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 3 jaar

Lied voor de adventstuin

3-8 jaar, pentatonisch

Met lierbegeleiding

3-12 jaar

3-10 jaar

Vanaf 4 jaar

4-10 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

Met lierbegeleiding

7-17 jaar

Met lierbegeleiding

7-16 jaar

Vanaf 8 jaar

Een adventslied uit de 17e eeuw

8-17 jaar

Vanaf 9 jaar

From the forest bring the boughs

9-17 jaar, pentatonisch

Ik brak drie dorre takjes af, Lothar Reubke

9-16 jaar

Vanaf 10 jaar

Ik brak drie dorre takjes af, Hugo Distler

10-12 jaar

Een lied voor de adventstijd

10-16 jaar

Canon voor 2 stemmen

10-17 jaar, Duits

Vanaf 11 jaar

Middeleeuws adventslied

11-16 jaar

Dezemberlied

11-16 jaar, Duits

11-16 jaar, Duits

Vanaf 12 jaar

Middeleeuws adventslied

12-17 jaar

 

download de bladmuziek van al deze liederen