menu

Het was een maged uitverkoren

Middeleeuws adventslied

1.
Het was een maged uitverkoren,
Daar Jezus af wou zijn geboren,
Dies ben ik vro,
Benedicamus Domino
2.
Te Nazareth al in die stede,
Daar is een maged rein van zede,
Dies ben ik vro,
Benedicamus Domino
3.
Daar kwam een groot gezant van Gode,
Want Gabriël die was de bode.
4.
"Maria, weest gegroet en blijde",
Maar Maria haar zeer vermijde.
5.
"En wilt niet vrezen maged schone.
Gods moeder zult gij zijn idoone.
6.
God Heilig Geest zal in u komen,
Gelijk de dauw valt op de blommen"

De oude Middeleeuwse tekst:

1.
Het was een maghet uytvercoren,
Daar Jhesus af woude sijn gheboren
Refrein:
Dies ben ic vro,
Benedicamus Domino
2.
"Al totter stede van Nazareth
Daer is een maghet onbesmet
Dies ben ic vro...
3.
"Gruet se mi metten name mijn
Segt haer dat ic haer kint wil sijn
Dies ben ic vro...
4.
Die Engel was een bode goet
Hi voer derwaerts metter spoet
5.
Hi seide God gruet u, suver maghet,
Ghie sijt die Gode welbehaghet.
6.
"Hi wilt van U gheboren sijn,
Jhesus Christus die liefste meester mijn"
7.
Maria sprac: "Hoe mogt ic hem kinnen,
Want ic noeyt man en geerde om minnen".
8.
"Die heil'ge Geest sal in U comen
So den dau valt op de blommen".
9.
"Maria weset onversaecht,
Tes den sone Gods die Ghi draecht"
10.
"Hi heeft u daer toe vercoren,
Hi wilt verlossen dat was verloren".
11.
"Van allen sere ben ic ghenesen,
Die deerne Gods wil ic wesen".
12.
Maria viel neder op haer knyen:
"Den wille Gods moet mi geschien".

15e eeuw
Tekst uit 'Dit is een suverlijc boecxken', Antwerpen 1508
Melodie voor het eerst in 'Een devoot en profitelijck boecxken', Antwerpen 1539
'Benedicamus Domino': in gregoriaans ritme

eerste begeleiding
tweede begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 
Adventstijd
Vanaf 2 jaar

De Winterzon zinkt dieper

2-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 3 jaar

Bladeren vallen van de bomen

Liedje voor de Advent

3-7 jaar, pentatonisch

Kind'ren kom

Lied voor de adventstuin

3-8 jaar, pentatonisch

Over sterren, over zonne

Met lierbegeleiding

3-12 jaar

Vanaf 4 jaar

Donker is de aarde

4-10 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

Maria die zoude naar Bethlehem gaan

Met lierbegeleiding

7-17 jaar

Maria door een doornwoud ging

Met lierbegeleiding

7-16 jaar

Vanaf 8 jaar

In het stedeke van Nazareth

Een adventslied uit de 17e eeuw

8-17 jaar

Vanaf 9 jaar

Adventsong

From the forest bring the boughs

9-17 jaar, pentatonisch

Decemberlied

Ik brak drie dorre takjes af, Lothar Reubke

9-16 jaar

Über Sterne, über Sonnen

9-16 jaar, Duits

Vanaf 10 jaar

Decemberlied

Ik brak drie dorre takjes af, Hugo Distler

10-12 jaar

Het was zo stil

Een lied voor de adventstijd

10-16 jaar

Wenn ich wahrhaft still bin

Canon voor 2 stemmen

10-17 jaar, Duits

Vanaf 11 jaar

Het was een maged uitverkoren

Middeleeuws adventslied

11-16 jaar

Ich brach drei dürre Reiselein

Dezemberlied

11-16 jaar, Duits

Maria durch ein Dornwald ging

11-16 jaar, Duits

Vanaf 12 jaar

Het komt een schip geladen

Middeleeuws adventslied

12-17 jaar

 
download de bladmuziek van al deze liederen