menu

Ons Vader

Tweestemmig Oud-Nederlands Onze Vader

1.
Ons Vader, Godt ghepresen, die in den hemel sijt,
Gheheiligt so moet wesen U naam ghebenedijt.
2.
U rijck van grooten waarden laet comen metter spoed,
In hemel en op aerde geschie U wille goed.
3.
Wilt ons, o Heer, verleenen, Coninck van machten groot,
Peys, vreed' en oock met eenen den cost tot 's levensnoot.
4.
Vergheeft, o Heer verheven, aldat wij schuldig staen,
Gelijck wij oock vergeven die ons hebben misdaen.
5.
En laet ons toch niet vallen oock in tentacy quaet,
Maar Heer verlos ons allen van 's vijants boosen raet!
Amen.

'Amen' wordt na het laatste couplet gezongen

Muziek: componist onbekend


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 
Levenswijsheid
Vanaf 7 jaar

Loflied

7-16 jaar, pentatonisch

Vanaf 8 jaar

Danklied

Verkorte versie van het Zonnelied

8-16 jaar

Vanaf 9 jaar

Hat alles seine Zeit

Tweestemmig lied op een tekst van Goethe

9-17 jaar

Het brood komt van het koren - tafelspreuk

Een canon voor de michaëlstijd

9-16 jaar

Tod ist ein langer Schlaf

Canon voor 4 stemmen

9-16 jaar, Duits

Vanaf 10 jaar

Ons Vader

Tweestemmig Oud-Nederlands Onze Vader

10-17 jaar

Wenn ich wahrhaft still bin

Canon voor 2 stemmen

10-17 jaar, Duits

Vanaf 11 jaar

Das Glück

Canon voor 5 stemmen

11-18 jaar, Duits

Schläft ein lied in allen Dingen

Canon zu 4 Stimmen

11-16 jaar, Duits

 
download de bladmuziek van al deze liederen