menu

Zingen wil 'k uyter herten mijn

Eerste lied Paradijsspel

1.
Singhen wilc uyter herten myn
alst leyt in myn gemoet,
heer, laet ’t myn mond gegeven syn
dat het u preysen doet!
want ghy sytonsen God
—laet af van alle spot—
die alle dinc geschaepen heit
ent al bestiert nae syn beleyt,
geloofd, geloofd sy God!
2.
En in het midden daer stond een boom,
met kostlycke vrught belaen,
die haer van God verboden wierd:
die soudense laeten staen.
Sy en mochten die niet smaeken,
sy en mochten daer aen niet raeken.
Den boom sou syn het leven:
daer omme wil God niet en gheven
de vrught die hong daer aen.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Het paradijsspel

Klik op de titels van de liederen

Derde lied Paradijsspel

Alle leeftijden

Tweede lied Paradijsspel

Alle leeftijden

Vierde lied Paradijsspel

Alle leeftijden

Negende lied paradijsspel

Alle leeftijden

Zevende lied paradijsspel

Alle leeftijden

Vijfde lied paradijsspel

Alle leeftijden

Zesde lied paradijsspel

Alle leeftijden

Eerste lied Paradijsspel

Alle leeftijden

Achtste lied paradijsspel

Alle leeftijden

 

download de bladmuziek van al deze liederen