menu

Jaarfeesten · Sint Maarten

Video's

3 video's

Sfeerlampje met gedroogde bladeren

Sint Maarten Vrije school Groningen

Sint maartenlied Daar rijdt door de avond

klas 4 en 5 van de Vrije school Assen

Daar rijdt door de avond een ridder te paard
Zo wijd hangt zijn mantel tot over zijn zwaard
't Is ridder Sint Maarten op weg naar de stad
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x)

Een bedelaar ziet hem, luid roept hij hem aan:
O Maarten heb medelijden en blijf bij mij staan!
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad?
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x)

Hij heeft niets te geven, geen geld en geen brood
Hij heeft slechts zijn mantel die wijd is en groot
Wat doet nu Sint Maarten op weg naar de stad?
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x)

Hij snijdt nu zijn mantel in tweeën uiteen
De helft krijgt de bedelaar heel warm om zich heen
En voort rijdt Sint Maarten op weg naar de stad
Soldaat van de koning met God in zijn hart (2x)

En 's nachts heeft Sint Maarten
Een groots droomgezicht
Hij ziet daar de bedelaar in't hemelse licht
En dan weet Sint Maarten wie kruiste zijn pad
Zijn God en zijn koning die leeft in zijn hart
Soldaat van de koning, met God in zijn hart.

Zoek in Woord en Beeld