menu
Ochtendspreuken met gebaren Engels, Nederlands, Duits 

Inspirerend begin van de dag

Voor klas 1-4 (groep 3-6)

Kris Carlson begroet de dag met een ochtendspreuk van Rudolf Steiner, welke deel is van het ritme van de dag binnen de Vrije School.

The sun with loving light
Makes bright for me the day.
The soul with spirit power
Gives strength into my limbs.
In sunlight shining clear,
I revere, O God,
The strength of humankind,
Which thou, so graciously,
Hast planted in my soul
That I may strive to work,
and, eagerly, to learn.
From thee comes light and strength;
To thee rise love and thanks.

I wake myself to greet the day,
I wake myself to the work and play.

This is me,
I find my star
into the world I go.

Brave and true will I be
Each good deed sets me free
Each kind word makes me strong.
I will fight for the right
I will conquer the wrong.

Nederlands:

Het lieve licht der zon
verheldert mij de dag;
De geestesmacht der ziel,
geeft aan mijn leden kracht;
In de lichtglans van de zon
vereer ik, o God,
de daadkracht van de mens,
die Gij vol goedheid
mijn ziel hebt ingeplant,
zodat ik werken wil en leren.
U bent de bron van licht en kracht,
U strome liefde toe en dank.

Duits (origineel):

Der Sonne liebes Licht,
Es hellet mir den Tag;
Der Seele Geistesmacht,
Sie gibt den Gliedern Kraft;
Im Sonnen-Lichtes-Glanz
Verehre ich, o Gott,
Die Menschenkraft, die Du
In meine Seele mir
So gütig hast gepflanzt,
Dass ich kann arbeitsam
Und lernbegierig sein.
Von Dir stammt Licht und Kraft,
Zu Dir ström’ Lieb’ und Dank.

Zoek naar ideeën
 
Michaël

Voor kinderen vanaf 7 à 8 jaar

Michaël | verhalen vertellen

Bron: 'Herfstversieringen', Thomas Berger

Michaël | herfst | knutselen

Michaël | herfst | lente | knutselen

Een sprookje voor de Michaëlstijd

voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar

Michaël | verhalen vertellen

Voor de seizoentafel in de Michaëlstijd

Regien Kos

Michaël | handwerken | herfst

Met o.a. een drakenkop maken voor het Michaëlsfeest

Michaël | kunst en ambacht | knutselen

In verschillende toonaarden, met akkoorden

Michaël | muziek maken

Een actief spel voor kinderen van 8-9 jaar

Michaël | herfst | spelletjes

Stokpopjes maken en aankleden van de poppenkast

Uit: 'Door het Rozenpoortje'

Michaël | knutselen | toneelspelen

Voor de kleuters, met zang

Uit: 'Door het rozenpoortje', Maries Theissen-Pouderoyen

Michaël | muziek maken | toneelspelen

Een toneelstukje voor de tweede klas

door Lena Struik

Michaël | toneelspelen

Tips voor een goede vliegerdag

Michaël | lente | herfst | zomer