menu
Sint Joris en de draak, poppenkastspel 

Voor de kleuters, met zang

Uit: 'Door het rozenpoortje', Maries Theissen-Pouderoyen

Klik hier voor tips over de aankleding van de poppenkast, en het maken van stokpopjes.

De liederen met sterretje* zijn allen verspreide coupletten van eenzelfde lied 'Zo vangen wij nu te zingen aan'. De melodie van dit lied (kyrie-eleison-melodie) werd vroeger gebruikt bij een oud Middel-Nederlands St. Jorisspel; de tekst is bewerkt voor de kleuterklas.

Het spel

  • Introductie van het Sint Jorisspel
    Als het spel begint, wordt, nog met dicht gordijn, de bovenstaande melodie (een oud Michaëlslied) gespeeld op een bamboefluit of andere zachte fluit (Choroi).
  • Het gordijn gaat open, alleen het paleis is zichtbaar. Met eenvoudige lierbegeleiding wordt gezongen:

*
Zo vangen wij nu te zingen aan, Kyrieleison,
Sint Michaël zal bij ons staan,
Kyrieleison.

  • Als het lied uit is, begint de speler te vertellen:

”Daar waren eens een Koning en een Koningin...” (de popjes komen op)
”Die hadden een mooi, lief prinsesje” (prinsesje komt op)
”Waar ze heel veel van hielden"...

Terwijl de popjes zichtbaar blijven begint men te vertellen van de draak die ieder jaar een jonkvrouw komt halen om op te eten - anders zal hij het hele land verwoesten.

De draak komt op en zegt dat hij morgen het prinsesje zal komen halen. Als de draak weg is komt Joris op en vraagt de koning en koningin waarom ze zo treurig zijn...
Hij wil tegen de draak vechten!

  • Gordijn dicht, coulissen verwisselen, sterrenhemel.

Joris komt op en zingt:

De hemelpoort zal open gaan,
Sint Michaël zie ik daar staan.
Gij sterke held, u volgen wij,
En waar wij gaan, sta gij ons bij.

  • Sterrenregen (een handvol snippers zilverpapier!) waarin St. Michaël verschijnt, die met beide handen een blinkend zwaard vasthoudt.

Hij spreekt, langzaam en duidelijk:

”Een sterrenregen valt op aard,
Vandaar nu komt het sterrenzwaard.
Sint Joris, neem het sterrenzwaard,
Zo wordt verlicht de donk’re aard.”

  • Men kan nu, als het gordijn weer dicht is, precies zo’n zelfde zwaard met een stukje pijpenwisser in Joris’ hand bevestigen. Gemakkelijker is het, als men twéé Jorissen gemaakt heeft: één mèt, en één zonder zwaard!

Nu kan men rustig coulissen verwisselen (zonder gehaastheid gaat het altijd vlugger) terwijl men op de Kyrieleison-melodie zingt:

*
Een sterrenregen valt op aard,
Kyrieleison.
Vandaar nu komt het sterrenzwaard,
Kyrieleison.

Sint Joris neemt het sterrenzwaard,
Kyrieleison.
Zo wordt verlicht de donk’re aard,
Kyrieleison.

  • Als het gordijn weer opengaat neemt het prinsesje, bij de berg, afscheid van haar ouders (die gaan weg), en begint de berg te beklimmen.

Van de andere kant komt Joris (met het sterrenzwaard) die tenslotte het prinsesje achter een boom verstopt.

De draak komt op, en het gevecht begint, waarbij de draak volgens de oude tekst ’sachtmoediger als een lam’ wordt: in een lammetje verandert.

  • Gordijn... Paleis. Koning en Koningin treurend.

Achter de coulissen zang:

Sint Joris was een dapp're held,
Sint Michaël,
De boze draak heeft hij geveld,
Help ons te strijden,
Van ’t kwaad ons bevrijden,
Sint Michaël!

Joris, en prinsesje met lammetje komen binnen. Feest!

*
Sint Joris heeft de draak gedood,
Kyrieleison.
Nu is de vreugde alzo groot,
Kyrieleison!

Nu moeten wij weer naar huis toe gaan,
Kyrieleison.
Het spel van Joris is gedaan,
Kyrieleison.


Bladmuziek

Hier zijn afdrukbare pdf’s met de bladmuziek van alle liederen uit dit poppenkastspel.

introductie sint jorisspel...

zo vangen wij nu te zingen aan (kyrieleison-melodie)...

de hemelpoort zal opengaan, Sint Michaël...

Sint Joris was een dapp're held...

N.B.

Wat in de poppenkast gebeurt, moet een aparte wereld blijven, dus: na afloop nóóit kleuters achter de poppenkast (men moet ogen en oren op zijn rug hebben om dat te voorkomen!!) Als zij zelf een eigen stel poppen hebben en daarmee een spel vertonen, gráág, maar op een andere tijd!

Klik hier voor tips over de aankleding van de poppenkast, en het maken van stokpopjes.

Maries Theissen-Pouderoyen

Zoek naar ideeën
 
Michaël

Voor alle kinderen vanaf 7 à 8 jaar

Michaël | verhalen vertellen

Bron: 'Herfstversieringen', Thomas Berger

Michaël | herfst | knutselen

Herfst | Michaël | lente | knutselen

Een sprookje voor de Michaëlstijd

Michaël | herfst | verhalen vertellen

Voor de seizoentafel in de Michaëlstijd

Regien Kos

Michaël | handwerken | herfst

Inspirerend begin van de dag

voor klas 1-4 (groep 3-6)

Dansen en bewegen | spreuken en versjes | Michaël

Met o.a. een drakenkop maken voor het Michaëlsfeest

Michaël | kunst en ambacht | knutselen

In verschillende toonaarden, met akkoorden

Michaël | muziek maken

Een actief spel voor kinderen van 8-9 jaar

Michaël | herfst | spelletjes

Stokpopjes maken en aankleden van de poppenkast

Uit: 'Door het Rozenpoortje'

Michaël | knutselen | toneelspelen

Een toneelstukje voor de tweede klas

door Lena Struik

Michaël | toneelspelen

Ingezonden door Jannie Fennema

Jannie Fennema

Michaël | verhalen vertellen

Tips voor een goede vliegerdag

Michaël | lente | herfst | zomer