menu
Sint Jorisspelletje 

Een toneelstukje voor de tweede klas

Door Lena Struik

Michaël, St. Joris, koningin, koning, prinses

Koningin:
Zie de duistere wolken trekken,
Hoor het gieren van de wind.
Bang, zo bang is nu mijn harte.
Blijf bij mij, mijn liefste kind.

Prinses:
Moeder, ach, ik moet vertrekken,
Mag niet blijven aan Uw zij.
Donker is het om mij henen.
Moeder, ach, denk steeds aan mij!

Koning:
O, dochter, groot is onze smart,
Gebroken is mijn droevig hart.

Prinses:
Dat God de Heer U steeds bewaak,
Op mij wacht nu de boze draak.

Koning en koningin (vertrekkend) :
Gegroet, o koningsdochter zoet!

St. Joris:
Ik trek door de wereld
Met moed en met kracht.
Bij al wat ik doe,
Voel ik Michaëls macht.
Hij schonk mij een paard,
Zo snel als de wind,
Hij gaf mij een zwaard,
Als men schoner niet vindt.
(Ziet de prinses)
O, zie een meisje staat daar ginds,
Zo droevig is haar wezen.
Prinsesje, ben je ziek misschien?
Dan zal ik je genezen.

Prinses:
Neen, ridder, ’t is de boze draak,
Die zal mij straks verslinden!

St. Joris:
Een boze draak? O, zeg mij gauw,
Waar is dat beest te vinden?

Prinses (knielt):
Daar komt hij, ach, wat moet ik doen?
De dood staat voor mijn ogen.
O, lieve God, wil helpen mij,
Heb met mij mededogen!

St. Joris (treedt naar voren):
Ik trek door de wereld,
Met moed en met kracht.
Bij al, wat ik doe,
Voel ik Michaël’s macht.
Hij helpe mij spoedig
De draak te verslaan.
O, Michael, kom,
Wil terzijde mij staan!

Michael gaat achter hem staan.
Strijd... en overwinning van St. Joris

Allen zeggen:
De draak is verslagen,
Daar ligt hij terneer.
O, ridder St. Joris,
Wij danken U zeer.
’t Was Michaël’s macht,
Die U hielp in de strijd.
Door Michaël’s kracht
Zijn wij allen bevrijd!

Allen af, een Michaëlslied zingend.

Zoek naar ideeën
 
Michaël

Voor kinderen vanaf 7 à 8 jaar

Michaël | verhalen vertellen

Bron: 'Herfstversieringen', Thomas Berger

Michaël | herfst | knutselen

Michaël | herfst | lente | knutselen

Een sprookje voor de Michaëlstijd

voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar

Michaël | verhalen vertellen | herfst

Voor de seizoentafel in de Michaëlstijd

Regien Kos

Michaël | handwerken | herfst

Inspirerend begin van de dag

voor klas 1-4 (groep 3-6)

Dansen en bewegen | spreuken en versjes | Michaël

Met o.a. een drakenkop maken voor het Michaëlsfeest

Michaël | kunst en ambacht | knutselen

In verschillende toonaarden, met akkoorden

Michaël | muziek maken

Een actief spel voor kinderen van 8-9 jaar

Michaël | herfst | spelletjes

Stokpopjes maken en aankleden van de poppenkast

Uit: 'Door het Rozenpoortje'

Michaël | knutselen | toneelspelen

Voor de kleuters, met zang

Uit: 'Door het rozenpoortje', Maries Theissen-Pouderoyen

Michaël | muziek maken | toneelspelen

Ingezonden door Jannie Fennema

Jannie Fennema

Michaël | verhalen vertellen

Tips voor een goede vliegerdag

Michaël | lente | herfst | zomer