menu

De herder

Op de grote stille heide

1. Op de grote stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond,
Wijl de witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door den hond.

En al dwalend ginds en her,
Denkt de herder: ”Och hoe ver,
Hoe ver is mijn heide!
Hoe ver is mijn heide, mijn heide!”

2. Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer,
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heind' en veer.

En, tevreên met karig loon,
Roept de herder: ”Och hoe schoon,
Hoe schoon is mijn heide,
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide!”

3. Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn,
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingeslapen zijn.

En terugziend' op zijn pad,
Juicht de herder: ”Welk een schat!
Hoe rijk is mijn heide,
Hoe rijk is mijn heide, mijn heide!

Tekst: P. Louwerse
muziek: J. Worp

a capella - tweestemmig
De begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 
Beroepen
Vanaf 3 jaar

Op de heide

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Bak oven

5-8 jaar, pentatonisch

Bakker Bruin

5-8 jaar, pentatonisch

Er staat een molentje bij de brug

Met begeleiding en akkoorden

5-8 jaar

Groeit haver, gerst en tarwe zo?

Een lied voor een kringdans

5-8 jaar

Houthakkerslied

Lied 1 voor het spel van Hans en Grietje

5-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

Het graan

7-8 jaar

Hoe zaait de boer

Zingen met gebaren in de kring

7-8 jaar

Houthakkersliedje

Dansen en zingen in de kring

7-8 jaar

Van de wasvrouwen

Kringspel met gebaren

7-8 jaar

Vanaf 8 jaar

De timmerman

Eén- of tweestemmig

8-9 jaar

De vlijtige werklieden

Zang en spel in de kring

8-9 jaar

Molenaartjes wind

Een oud Nederlands liedje

8-11 jaar

Van goudgraan tot brood

Een liedje voor de nazomer

8-9 jaar

Vanaf 9 jaar

Der Schmied

9-11 jaar

Storm op zee

Canon voor 2 stemmen

9-11 jaar

Vanaf 10 jaar

De herder

Op de grote stille heide

10-16 jaar

In der Schmied

Kanon zu 4 Stimmen

10-17 jaar

We've ploughed our land

Canon voor 3 stemmen

10-16 jaar, Engels

Vanaf 11 jaar

Het loze vissertje

Des winters als het regent

11-14 jaar

 
download de bladmuziek van al deze liederen