menu

De herder

Op de grote stille heide

1. Op de grote stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond,
Wijl de witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door den hond.

En al dwalend ginds en her,
Denkt de herder: ”Och hoe ver,
Hoe ver is mijn heide!
Hoe ver is mijn heide, mijn heide!”

2. Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer,
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heind' en veer.

En, tevreên met karig loon,
Roept de herder: ”Och hoe schoon,
Hoe schoon is mijn heide,
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide!”

3. Op de grote stille heide
Rust het al bij maneschijn,
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingeslapen zijn.

En terugziend' op zijn pad,
Juicht de herder: ”Welk een schat!
Hoe rijk is mijn heide,
Hoe rijk is mijn heide, mijn heide!

Tekst: P. Louwerse
muziek: J. Worp

a capella - tweestemmig
De begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Beroepen

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 3 jaar

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

5-8 jaar, pentatonisch

5-8 jaar, pentatonisch

5-8 jaar

Dansen en zingen in de kring

5-8 jaar

Vanaf 7 jaar

Windje waai en molen draai!

7-8 jaar

Zingen met gebaren in de kring

7-8 jaar

Kringspel met gebaren

7-8 jaar

Vanaf 8 jaar

Één- of tweestemmig

8-9 jaar

Zang en spel in de kring

8-9 jaar

Een oud Nederlands liedje

8-10 jaar

Een liedje voor de nazomer

8-8 jaar

Vanaf 9 jaar

9-11 jaar

Canon voor 2 stemmen

9-11 jaar

Vanaf 10 jaar

Op de grote stille heide

10-16 jaar

Kanon zu 4 Stimmen

10-17 jaar

Canon voor 3 stemmen

10-16 jaar, Engels

Vanaf 11 jaar

Des winters als het regent

11-14 jaar

 

download de bladmuziek van al deze liederen