menu

Ik ging op enen morgen

Een middeleeuws danklied

1.
Ik ging op enen morgen, al door den Aerdenhout.
Daar zag ik onverborgen Gods werken menigvoud:
De vogeltjes zongen en maakten vreugd,
De konijntjes liepen in 't wilde, mijn hert was zeer verheugd.
2.
Ik zag den bloemkens spruiten van veelderlei couleur,
Kruiden goed van virtuiten en daartoe zoet van geur,
Ik ging Hem loven alleen waardeur,
Zij uit de aarde spruiten en staan in haren fleur.
3.
Ik zag de duinen hoge daar voor de zee gesteld:
O God, door Uw vermogen beletten zij 't geweld,
Al van de baren woestig verstoord;
Gij hebt gesteld hare palen, dat zij niet komen voort.
4.
Toen loofd' ik God almachtig, van herten zeer verneerd:
Want door zijn werken krachtig zo heeft Hij ons geleerd:
Dat men alleen U moet gehoorzaam zijn,
De gever aller goeden, der zieken medicijn.

Oudere spelling:
1.
Ick gingh op eenen morgen
al door den Aerdenhout,
daer sagh ick onverborgen
Godts werken menighfout;
de vogeltjes songen en maekten vreugt,
de konijntjes liepen in 't wilde,
mijn hert was seer verheught.
2.
Ick sagh de bloemtjes spruyten
van veelderley coleur,
kruyden goet van virtuyten
en daer toe soet van geur;
ick gingh hem loven alleen waer deur
sy uyt der aerden spruyten
en staen in haeren fleur.
3.
Ick sagh de duynen hooge,
daar voor de zee gestelt;
o Godt, door u vermoge,
beletten sy 't gewelt
al van de baren woestigh verstoort;
ghy hebt gestelt hare palen,
dat zy niet komen voort.
4.
Doen loofd ick Godt almachtig,
van herten seer verneert;
want door sijn wercken krachtig
so heeft hy ons geleert,
dat men alleen u moet gehoorsaem zijn
de gever aller goeden,
der zieken medecijn.

Klik hier voor de volledige tekst van dit lied

Tekst uit Haerlemsch oudt liedtboeck
Melodie ontleend aan 'Ick gingh noch huyden morghen'
Harp/lier uit: Ik ben een zeemanskind


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 
Lente
Vanaf 3 jaar

April

Zachte regens vallen

3-7 jaar, pentatonisch

De aarde doet het groeien

Tafelspreuk

3-9 jaar, pentatonisch

De sneeuwklokjes

Spel en zang met jonge kinderen

3-7 jaar, pentatonisch

Ik ben een zaadje klein en rond

3-8 jaar, pentatonisch

Kara, kara, kiet, kiet, kiet

Een lentespelletje voor de kleuters

3-7 jaar, pentatonisch

Kleine vogel daar

Een spelletje

3-7 jaar, pentatonisch

Krokuslied

3-7 jaar, pentatonisch

Mei

Vliegt een vogel zo vlug

3-7 jaar, pentatonisch

Moeder Aarde

3-7 jaar, pentatonisch

Moeder Aarde en de wortelkindertjes

3-7 jaar, pentatonisch

Naar de zaadjes in de grond

3-8 jaar, pentatonisch

Slaap, kindje, slaap!

Er was er eens een schaap (wiegend)

3-7 jaar, pentatonisch

Vlug, vlug vlindertje

3-7 jaar, pentatonisch

Vogels vliegen op en neer

Lied voor een handgebarenspelletje

3-7 jaar, pentatonisch

Voorjaarsregen

3-8 jaar, pentatonisch, kwintenstemming

Vanaf 4 jaar

April

Een klinkerspelletje

4-8 jaar, pentatonisch

Dag sneeuwklokje

4-7 jaar, pentatonisch

De hazelaar

4-7 jaar, pentatonisch

Groei, groei, zaadje klein

4-8 jaar, pentatonisch

Haan en hennetje

4-7 jaar, pentatonisch

Nu het weer lente worden wil

4-7 jaar, pentatonisch

Wolken en trekvogels

Voorjaar en herfst

4-8 jaar, pentatonisch

Zo vrolijk als de zonnestraal

Morgenlied

4-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Ik ben een vogel klein

Lied voor een handgebarenspelletje

5-8 jaar, pentatonisch

Merel

Boven op het dak

5-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 6 jaar

De mei brengt licht en vreugde

Der Mai tritt ein mit Freuden

6-16 jaar

Hansje en Grietje

Door Herman Broekhuizen

6-7 jaar

Vertel eens vlinder

Waar kom jij vandaan?

6-8 jaar

Vanaf 7 jaar

Ik ben de moeder zon

Ich bin die Mutter Sonne

7-13 jaar, pentatonisch

Mother Earth

Earth, sun, rain and wind

7-9 jaar, pentatonisch

Van de wasvrouwen

Kringspel met gebaren

7-8 jaar

Vanaf 9 jaar

't Is Meie

Twee-stemmig lentelied in C

9-17 jaar

't Is Meie

Twee-stemmig lentelied in A (lager)

9-16 jaar

De gouden zonneglans

Ochtendlied - tweestemmig

9-16 jaar

De jonge lente

Canon voor 3 stemmen

9-16 jaar

De lente komt

Canon voor 2 stemmen

9-17 jaar

Zie de dag overwon de nacht

Canon voor drie of zes stemmen

9-17 jaar

Vanaf 10 jaar

Die winter is vergangen (2)

Tweestemmig, met eenvoudiger begeleiding

10-16 jaar

Die winter is verganghen

Een middeleeuws lied voor 3 stemmen

10-16 jaar

Ik ging op enen morgen

Een middeleeuws danklied

10-16 jaar

The lark in the morn' (2)

A spring round for 2 voices

10-17 jaar

The lark in the morning

For two voices

10-17 jaar

We've ploughed our land

Canon voor 3 stemmen

10-16 jaar, Engels

Vanaf 11 jaar

Der Wolkendurchleuchter

Zang met lierbegeleiding

11-17 jaar

Die winter is vergangen

Een tweestemmig lied met begeleiding

11-17 jaar

Now is the month of maying

Een driestemmig voorjaarslied

11-17 jaar, Engels

Vanaf 12 jaar

Zonnelicht doorstroomt de weidse ruimte

Tweestemmig lentelied in 5-kwarts maat

12-17 jaar

Vanaf 13 jaar

Sankt Rafaels Lied

Eenstemmig met akkoorden

13-18 jaar, Duits

Sankt Rafaëls Lied (2)

Voor 3 stemmen, voor lijdenstijd/vastentijd

13-18 jaar

Sankt Raphael

Voor vier stemmen

13-18 jaar, Duits

 
download de bladmuziek van al deze liederen