menu

Ik ging op enen morgen

Een middeleeuws danklied

1.
Ik ging op enen morgen, al door den Aerdenhout.
Daar zag ik onverborgen Gods werken menigvoud:
De vogeltjes zongen en maakten vreugd,
De konijntjes liepen in 't wilde, mijn hert was zeer verheugd.
2.
Ik zag den bloemkens spruiten van veelderlei couleur,
Kruiden goed van virtuiten en daartoe zoet van geur,
Ik ging Hem loven alleen waardeur,
Zij uit de aarde spruiten en staan in haren fleur.
3.
Ik zag de duinen hoge daar voor de zee gesteld:
O God, door Uw vermogen beletten zij 't geweld,
Al van de baren woestig verstoord;
Gij hebt gesteld hare palen, dat zij niet komen voort.
4.
Toen loofd' ik God almachtig, van herten zeer verneerd:
Want door zijn werken krachtig zo heeft Hij ons geleerd:
Dat men alleen U moet gehoorzaam zijn,
De gever aller goeden, der zieken medicijn.

Oudere spelling:
1.
Ick gingh op eenen morgen
al door den Aerdenhout,
daer sagh ick onverborgen
Godts werken menighfout;
de vogeltjes songen en maekten vreugt,
de konijntjes liepen in 't wilde,
mijn hert was seer verheught.
2.
Ick sagh de bloemtjes spruyten
van veelderley coleur,
kruyden goet van virtuyten
en daer toe soet van geur;
ick gingh hem loven alleen waer deur
sy uyt der aerden spruyten
en staen in haeren fleur.
3.
Ick sagh de duynen hooge,
daar voor de zee gestelt;
o Godt, door u vermoge,
beletten sy 't gewelt
al van de baren woestigh verstoort;
ghy hebt gestelt hare palen,
dat zy niet komen voort.
4.
Doen loofd ick Godt almachtig,
van herten seer verneert;
want door sijn wercken krachtig
so heeft hy ons geleert,
dat men alleen u moet gehoorsaem zijn
de gever aller goeden,
der zieken medecijn.

Klik hier voor de volledige tekst van dit lied

Tekst uit Haerlemsch oudt liedtboeck
Melodie ontleend aan 'Ick gingh noch huyden morghen'
Harp/lier uit: Ik ben een zeemanskind


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Lente

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 3 jaar

Spel en zang met jonge kinderen

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

Een lentespelletje voor de kleuters

3-7 jaar, pentatonisch

Een spelletje

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

Er was er eens een schaap

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

Lied voor een handgebarenspelletje

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch, kwintenstemming

Vanaf 4 jaar

Een klinkerspelletje

4-8 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

4-8 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

4-7 jaar, pentatonisch

Kabouters lopen zo!

4-6 jaar, pentatonisch

Waar kom jij vandaan?

4-8 jaar

Voorjaar en herfst

4-8 jaar, pentatonisch

Morgenlied

4-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Lied voor een handgebarenspelletje

5-8 jaar, pentatonisch

Boven op het dak

5-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 6 jaar

Der Mai tritt ein mit Freuden

6-16 jaar

6-8 jaar

Vanaf 7 jaar

7-13 jaar, pentatonisch

Earth, sun, rain and wind

7-9 jaar, pentatonisch

Kringspel met gebaren

7-8 jaar

Vanaf 8 jaar

Birthday Song

8-11 jaar, Engels

Vanaf 9 jaar

Twee-stemmig lentelied in C

9-17 jaar

Twee-stemmig lentelied in A (lager)

9-16 jaar

Ochtendlied - tweestemmig

9-16 jaar

Canon voor 3 stemmen

9-16 jaar

Canon voor 2 stemmen

9-17 jaar

Vanaf 10 jaar

Vierstemmig lied voor Maria Lichtmis en de lente

10-18 jaar

Tweestemmig, met eenvoudiger begeleiding

10-16 jaar

Een middeleeuws lied voor 3 stemmen

10-16 jaar

Een middeleeuws danklied

10-16 jaar

For two voices

10-17 jaar

Canon voor 3 stemmen

10-16 jaar, Engels

Vanaf 11 jaar

Zang met lierbegeleiding

11-17 jaar

Een tweestemmig lied met begeleiding

11-17 jaar

Een driestemmig voorjaarslied

11-17 jaar, Engels

Vanaf 12 jaar

Tweestemmig lentelied in 5-kwarts maat

12-17 jaar

Vanaf 13 jaar

Voor vier stemmen

13-17 jaar, Duits

 

download de bladmuziek van al deze liederen