menu

Illumina oculos meos

Canon voor 3 stemmen

Illumina oculos meos,
Ne unquam obdormiam in morte.

Verlicht mijn blik,
Opdat ik zal waken in den dood.

M: G. P. Palestrina (1524- 1594)
T: Psalm 13:4, van David

driestemmig

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Pinksteren

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 2 jaar

2-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 3 jaar

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 8 jaar

8-9 jaar

8-12 jaar

8-9 jaar

8-9 jaar

8-10 jaar

8-10 jaar, pentatonisch

Vanaf 9 jaar

Canon voor 4 stemmen

9-17 jaar

Canon voor twee stemmen

9-16 jaar, Latijns of andere taal

Vanaf 10 jaar

Geschreven voor twee violen

10-18 jaar

Driestemmig Pinksterlied

10-17 jaar

Vanaf 11 jaar

Canon zu 4 Stimmen

11-16 jaar, Duits

Canon zu 4 Stimmen

11-16 jaar, Duits

Vierstemmige pinkstercanon

11-17 jaar

Vanaf 14 jaar

Canon voor 3 stemmen

14-17 jaar, Latijns of andere taal

 

download de bladmuziek van al deze liederen