menu

O vos omnes

Driestemmige Latijnse mette voor Paaszaterdag

O vos omnes, qui transitis per viam,
Attendite et videte:
Si est dolor sicut dolor meus.

De hiervolgende tekstvariant is vertaald
door Joost van den Vondel (1587-1679).

O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite, et videte:
Si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite, universi populi,
et videte dolorem meum.

Vertaling:

O gij allen die voorbij gaat,
Wendt uw blik en ziet:
Is er een lijden gelijk mijn lijden?
Wendt uw blik, al gij volkeren,
En ziet mijn lijden.

Tekst:Jeremias, klaagzangen 1.12
Muziek: G.P. da Palestrina (1526-1594)

Eerste stem
Tweede stem
Derde stem

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Palmpasenweek

Klik op de titels van de liederen

Vanaf 3 jaar

3-7 jaar, pentatonisch, kwintenstemming

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar

3-8 jaar

3-7 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

5-9 jaar

Vanaf 9 jaar

Canon voor 4 stemmen

9-16 jaar, Duits

Vanaf 12 jaar

Driestemmige Latijnse mette voor Paaszaterdag

12-18 jaar

12-17 jaar, Duits

Vanaf 14 jaar

14-16 jaar

 

download de bladmuziek van al deze liederen