menu
Het stapelrijm 

Rust door ritme

Tussen alle rijmpjes en versjes uit de oude doos neemt het stapelrijm een bijzondere plaats in. Het gaat bij deze rijmvorm voornamelijk om de ritmische herhalingen van de tekst; de betekenis van de woorden speelt een onder­geschikte rol. De zinnen van het rijm hebben een ritmisch wiegende cadans.

In ieder couplet worden de voorvallen uit het voorgaande herhaald en wordt een nieuw toegevoegd. Daardoor ontstaat er een 'stapel' van opeenvolgende gebeurtenissen.

Zo wordt in het stapelrijm 'Van het varken dat niet wilde lopen' achtereen­volgens om hulp gevraagd aan de hond, de stok, het vuur, het water, de os en de man om het varken in beweging te krijgen. Steeds wordt die hulp geweigerd en met ieder couplet wordt de stapel weigeringen hoger. Zo luidt het zevende couplet:

Toen ging hij naar de man.
"Man, wil jij os temmen?
Os wil niet water slobberen,
water wil niet vuur blussen,
vuur wil niet stok branden,
stok wil niet hond slaan,
hond wil niet varken bijten,
varken wil niet gaan,
of ’t moet gedragen worden
op een berrie of kruiwagen".
"Nee", zei de man.

In het achtste couplet wil de galg echter wel meewerken. Dat leidt in het laatste couplet tot een stroom van gebeurtenissen, waarin alles in beweging komt en waardoor tot slot ook het varken aan het rennen gaat.

En de galg hing de man,
en de man temde de os,
en de os slobberde het water,
en het water bluste het vuur,
en het vuur brandde de stok,
en de stok sloeg de hond,
en de hond beet het varken,
en het varken liep heel hard.
Kijk, kijk, daar gaat 't.

Therapeutische mogelijkheden van het stapelrijm

Jonge kinderen zijn dol op dit soort rijmen. Door de ritmische herhalingen en door de wiegende cadans van de zinnen ontstaat een tijdloze sfeer, waarin ze zich thuis voelen en waarin alledaagse problemen, angst en onrust naar de achtergrond verdwijnen. Ze zijn daarom ook erg geschikt voor angstige en nerveuze kinderen.

De werking wordt nog sterker als je het kind op schoot neemt, elkaar aankijkend en de handen vastgehouden, en op de cadans van het rijm samen zachtjes van voor naar achter wiegt. Als je kind eenmaal in de sfeer is, kun je het vers eindeloos herhalen. Ze krijgen er geen genoeg van!

Waarom hebben stapelrijmen deze werking?

Bij het stapelrijm draait alles om ritmische herhalingen, niet om de betekenis van de tekst. Dat is iets heel anders dan bij een spannend verhaal, waarbij het kind alert moet zijn en met aandacht de gebeurtenissen moet volgen. Zo’n verhaal spreekt de ziel (het astraallichaam) van het kind aan.

Het stapelrijm spreekt echter door de ritmiek een diepere laag aan: het levenslichaam (etherlichaam). Het kind komt erdoor in een half-dromerige toestand, in het gebied van de gezondmakende levenskrachten.

Je kunt het stapelrijm hiervoor dagelijks gebruiken, het liefst meermalen per dag op geregelde tijden. Je zult na een tijdje merken dat niet alleen je kind, maar ook jij zelf er rustig en ontspannen door wordt!

Oude en nieuwe stapelrijmen

Bij de spreuken en oefeningen in Tineke's DoeHoek vind je een selectie van oude en nieuwe stapelrijmen die je hiervoor kunt gebruiken.

Historische 'stapelrijmen'

In het oude India werden de heilige leerstellingen op een vergelijkbare manier onderwezen. In soms dagenlange sessies werden de teksten van de Veda’s en later van de Boeddha in ritmische herhaling gezongen en voorgedragen.

Ook hierbij werd het etherlichaam van de toehoorders aangesproken. De leerstellingen werden hierdoor bovendien goed onthouden - belangrijk, omdat ze in die oude tijden niet werden opgeschreven.

Een naklank hiervan vindt men in de 'Litanie van alle heiligen', een traditie in de rooms-katholieke en anglicaanse kerk. Hierin worden God, de engelen en een zeer uitgebreide reeks heiligen aangeroepen in een ritmisch gezongen of gesproken vraag-en-antwoord (beurtzang) tussen voorganger en gelovigen. Deze ceremonie kan uren duren en brengt de deelnemer na enige tijd in een sfeer van tijdloze eeuwigheid.

Zoek naar ideeën
 
Spreuken en versjes

Een handgebarenversje

Rita Veenman

Spelletjes | spreuken en versjes | zomer

Een gedicht van Christian Morgenstern (1871-1914)

Kersttijd | spreuken en versjes

Tafelspreuk

Muziek maken | Sint Jan | zomer | spreuken en versjes

Een versje voor een beweegspel

Rita Veenman

Zomer | herfst | spreuken en versjes

Het berenleven in alle seizoenen

Rita Veenman

Spreuken en versjes | seizoenen algemeen

Een lentegedichtje, nodigt uit tot beweegspel

Rita Veenman

Lente | spreuken en versjes

Een gedicht voor de vroege lente

Rita Veenman

Lente | spreuken en versjes

Een handgebarenversje voor de kersttijd

Rita Veenman

Kersttijd | spreuken en versjes

Een winterliedje

Duitse en Nederlandse versie

Winter | spreuken en versjes | muziek maken

Aus: 'Kindergedichte'

Spreuken en versjes

Van Christian Morgenstern

Lente | spreuken en versjes

Van Christian Morgenstern (1871-1914)

Winter | spreuken en versjes

Voor vijf vingers

Rita Veenman

Kersttijd | spreuken en versjes | spelletjes

Kindergedicht

Rita Veenman

Winter | spreuken en versjes

Een handgebarenzangspelletje en een kleurplaat

Lente | spelletjes | muziek maken | spreuken en versjes

Vrije School ochtendspreuk op muziek

Rudolf Steiner

Spreuken en versjes | zomer

Een versje voor de kersttijd

Rita Veenman

Kersttijd | spreuken en versjes

Versje voor de paas- lentetijd

Rita Veenman

Paastijd | spreuken en versjes | lente

Inspirerend begin van de dag

voor klas 1-4 (groep 3-6)

Dansen en bewegen | spreuken en versjes | Michaël

Haalt hout en helpt ons, Guido Gezelle

Sint Jan | spreuken en versjes

Een handgebarenversje

Rita Veenman

Winter | spreuken en versjes | spelletjes

Een verhalend gedicht

Rita Veenman

Spreuken en versjes

Vertel eens vlinder, waar kom jij vandaan?

Renée van der Velden-Stroo

Lente | knutselen | spreuken en versjes

Een kindergedicht

Rita Veenman

Winter | spreuken en versjes

Spelletje met een appel en een doekje,

geliefd bij jonge kinderen

Herfst | spelletjes | spreuken en versjes | zomer