menu

Teksten en regie spel van Christi geboorte 

Downloads teksten en bladmuziek 

Nederlands

1. De vertaling uit het Duits in pseudo-middeleeuws Nederlands, van Sanne Bruinier (1875 – 1951), uitgegeven door o.a. Uitgeverij Zevenster (alleen nog antiquarisch te vinden).

Deze tekst is hier ook gebruikt voor de liederen.

Enkele regie-aanwijzingen van Wim Veltman:

2. Een spelersversie van de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, in de vertaling van Sanne Bruinier. Met inleiding, woordenlijst en muzieknotatie, onder redactie van Anand Blank.

3. Op de site Vrijeschool - pedagogisch didactische achtergronden van Pieter Witvliet vindt u een uitgebreid overzicht van artikelen en regie-aanwijzingen over het herdersspel:

4. In een vertaling door Kees Verhage. Scan van getypte tekst.

5. De tekst die Schroër in 1858 opgetekende, naast de Duitse dialectversie en de Nederlandse 'hertaling' van Sanne Bruinier. Onder redactie van Peter Oterdoom

6. De bewerking van de bovengenoemde vertaling van Sanne Bruinier naar moderner Nederlandse spelling, door Bart Muijres.

Deze bewerking is opgenomen in het boekje 'Tekst en muziek van het kerstspel uit Oberufer', uitgeverij Pentagon, ISBN: 90 72052 22-6.

Dit boekje bevat onder meer de (aangepaste) tekst van het kerstspel zelf, de liederen (melodieën en tekst), aangevuld met drie essays van Rudolf Steiner, Leopold van der Pals en Hugo Pronk.

Qua uitspraak is er niet veel veranderd in de Pentagon-uitgave. Zangers die gebruik maken van de partituren op deze website, zullen zodoende geen hinder ondervinden van de verschillen in spelling.

Duits

De originele Duitse tekst:

De oorspronkelijke bladmuziek van Leopold van der Pals: