menu

De herdertjes lagen bij nachte

Met instrumentale begeleiding

1.
De herdertjes lagen bij nachte,
Zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen,
Hun liederen vloeiend en klaar.
De herders naar Bethlehem gingen,
't Liep tegen het nieuwe jaar.
2.
Toen zij er te Bethlehem kwamen,
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog, zij vernamen
Een straal uit het kribje beneê.
Toen vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer.
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer.
3.
Maria die bloosde van weelde,
Van ootmoed en lieflijke vreugd.
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt.
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelenschaar.
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden;
Wij wachten het nieuwe jaar.
4.
Ach kindje, ach kindje, dat heden
In 't nederig stalletje kwaamt.
Ach, laat ons uw paden betreden,
Want gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen,
De machtigste vijand te slaan:
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan.

Oud-Nederlands kerstlied met nieuwe begeleiding
Arr. Tineke Boon


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 

Kersttijd

Klik op de titels van de liederen

Instrumentaal, voor harp of lier

0-7 jaar

Vanaf 3 jaar

3-8 jaar

Een kerst- driekoningenliedje (wiegend)

3-7 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 4 jaar

4-8 jaar

Een pentatonisch kerstliedje

4-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Met intro en naspel

5-8 jaar, pentatonisch

Met lier of klokkenspelbegeleiding

5-7 jaar, pentatonisch

5-8 jaar

Met lierbegeleiding (4-tels)

5-9 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

Met instrumentale begeleiding

7-9 jaar

7-9 jaar

Met lierbegeleiding

7-17 jaar

7-9 jaar, pentatonisch

Vanaf 9 jaar

9-17 jaar

Tweestemmig kerstlied

9-16 jaar

Vanaf 11 jaar

13e eeuws tweestemmig kerstlied

11-16 jaar, Frans

11-16 jaar, Duits

Frans kerstlied voor 2 stemmen

11-16 jaar, Frans

Een Frans Kerst- driekoningenlied voor drie stemmen

11-17 jaar

Canon voor 2 stemmen, en spreekgezang

11-16 jaar, Duits

 

download de bladmuziek van al deze liederen