menu

Nu sijt wellekome

Een kerstlied van vóór het jaar 1000

1.
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer;
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis!
2.
Christe kyrieleison laat ons zingen blij
Daarmee ook onze leisen beginnen vrij.
Jesus is geboren op de heilige Kerstnacht.
Van een maged reine die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis!
3.
d'Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
Dat Jesus was geboren, zij wisten 't niet:
'Gaat aan geender straten en gij zult Hem vinden klaar:
Beth'lem is de stede, daar 't is geschied voorwaar.
Kyrieleis!
4.
d'Heilige drie koon'gen uit zo verren land,
Zij zochten onze Here met offerhand.
Z'offerden ootmoedelijk myrr', wierook ende goud
T'ere van den Kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis!

Middeleeuwse spelling

1.
Nu sijt wellecome, Jesu lieven Heer,
Ghy comt van al soo hooghe, van alsoo veer.
Nu sijt wellecome van den hooghen hemel neer.
Hier al in dit aerdtrijck sijt Ghij ghesien noyt weer,
Kyrieleijs!
2.
Christe kyrie leyson, laat ons singhen blij,
Daar meed' oock onse leijsen beghinnen vrij;
Jesus is ghebooren op de heijlighen kerstnacht,
Van een maget reyne die hoogh moet sijn gheacht!
Kyrieleijs!
3.
d' Herders op den velde hoorden een nieu liedt,
Dat Jesus was ghebooren, sij wisten 't niet:
"Gaet aen gheender straeten en ghij sult hem vinden claer,
Beth'lem is de steede daer 't is geschiedt voorwaer,
Kyrieleijs!
4.
d'Heylighe drie koon'ghen uijt zoo verren landt,
Sij sochten onsen Heere met offerhandt.
S'offerden oytmoedelijck myrrh, wieroock ende ghoudt,
T'eeren van den Kinde dat alle dinck behoudt.
Kyrieleijs!

Middeleeuwse melodie (plm. 1550)
Naar een oude kerstleys van vóór het jaar 1000

Arr. voor harp of lier: Tineke Boon


bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf

Zoek naar liederen

 
Kersttijd

Kerstwiegelied uit Noorwegen

Instrumentaal, voor harp of lier

0-8 jaar

Vanaf 3 jaar

Nu is geboren dat Kindje zo teer (1)

Een kerst- driekoningenliedje (wiegend)

3-7 jaar, pentatonisch

Vrouw Holle

3-8 jaar, pentatonisch

Wiegen willen wij 't Jezuskind

3-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 4 jaar

Klaarder dan de sterrenschijn

Een liedje voor de Kersttijd

4-7 jaar, pentatonisch

Maria en de sneeuwvlokken

4-7 jaar, pentatonisch

Witte watten vlokjes

Een pentatonisch kerstliedje

4-8 jaar, pentatonisch

Vanaf 5 jaar

Als door fijne sterrenvlokken

Met intro en naspel

5-8 jaar, pentatonisch

Bim bam, klokken luiden

Met lier of klokkenspelbegeleiding

5-7 jaar, pentatonisch

Nu is geboren dat kindje zo teer (2)

Met lierbegeleiding (4-tels)

5-9 jaar, pentatonisch

Vanaf 7 jaar

Maria die zoude naar Bethlehem gaan

Met lierbegeleiding

7-17 jaar

Maria en Jozef vluchten

7-9 jaar, pentatonisch

Schlafe nur, himmlisches Kindelein

7-16 jaar, pentatonisch

Vanaf 8 jaar

Nu sijt wellekome

Een kerstlied van vóór het jaar 1000

8-18 jaar

Vanaf 9 jaar

Een roze, fris ontloken

Vierstemmig

9-17 jaar

Eng'len door het luchtruim zwevend

Een kerstlied voor 2 stemmen

9-16 jaar

Vanaf 10 jaar

Midden in de winternacht

Catalaans Kerstlied

10-16 jaar

Vanaf 11 jaar

Entre le boeuf et l'âne gris

13e eeuws Frans kerstlied, tweestemmig

11-16 jaar, Frans

Es ist ein' Ros' entsprungen

Eenstemmig met lier- of harpbegeleiding

11-16 jaar, Duits

Les anges dans nos campagnes

Frans kerstlied voor 2 stemmen

11-16 jaar, Frans

Noël nouvelet

Een Frans kerst- driekoningenlied voor drie stemmen

11-17 jaar, Frans

Offenbarung durch die Höhen

Canon voor 2 stemmen, en spreekgezang

11-16 jaar, Duits

Vanaf 12 jaar

Noël Nouvelet

Eenstemmig à capella

12-17 jaar, Frans

Noel nouvelet (2)

Tweestemmg Frans kerstlied, 15e eeuw

12-16 jaar

 
download de bladmuziek van al deze liederen