menu

10. Ons sal geleyden Got den Heer

Ons sal geleyden Got den Heer
voert de synen veylighe straeten.
Salse nimmermeer verlaeten,
sal Syn enghel mit ons senden,
ons regeren sonder ende.
Hier on staet op, syt wel gemeyt
en maektet eselken bereyt.

Josef staet op ende spreeckt:

0 heemstee goet, dat Got u hoet
nu het eenmaal so wesen moet;
in Godes wil sallic my gheven
om nae syn eerst ghebot te leven.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf