menu

5. Geboren is in Betlehem

1.
Geboren is in Betlehem al in den stal
een kind dwelcs ryck niet en eynden sal.
Dies juyght vant jaer Hierusalem,
ja, Christus de Heer wy singhen hem,
lof seyner moeder reyn,
al met haor kindekyn.
Christus de Heer wy prysen hem
met onsen vreuchdensanck,
met onsen vreuchdensanck.

2.
Het leyt vant jaer in Betlehem
in krebbe cleyn,
syns rycks en sal geen eynde syn.
Dies juyght vant jaer Hierusalem,
ja, Christus de Heer wy singhen hem
lof seyner moeder reyn
al met haor kindekyn.
Christus de Heer wy prysen hem
met onsen vreuchdensanck,
met onsen vreuchdensanck.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf