menu

16. Ghy herders, van herten danck geseyt

Ghy herders, van herten danck geseyt
van gaven end' offerveerdicheyt.
God wil u neerinck doen gedy'n
en laete u schaepkens tierigh syn.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf