menu

8. Geboren is in Betlehem

1.
Geboren is in Betlehem
al in den stal
een kind dwelcs ryck niet en eynden sal.
Dies juight vant jaer Hierusalem,
Ja, Christus de heer wy singhen hem.
Lof syner moeder reyn al met haer kindekyn.
Christus de heer wy prysen hem
met onsen vreuchdensanck,
met onsen vreuchdensanck.

2.
Het leyt vant jaer in Betlehem
in krebbe kleyn,
syns rycke en sal geen eynde syn,
Dies juight vant jaer Hierusalem,
Ja Christus de heer wy singhen hem,
lof syner moeder reyn al met haer kindekyn.
Christus de heer wy prysen hem
met onsen vreuchdensanck,
met onsen vreuchdensanck.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf