menu

Adam erkent die alles schiep

1.
Adam erkent die alles schiep
hem selfs en elck dingh int aensyn riep.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
2.
Hy schonk hem alde vrughten soet,
begeerlyck voor ’t oogh, tot spyze goet.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
3.
Eén boom des hofs sou hy vermyden
opdat hy niet mogt schaade leyden.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
4.
Die boom sou kennen quaat en goet.
God spreeckt: “Dit prent in u gemoet.”
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
5.
God nu deet een slaep soo diep
op Adam vallen en hy sliep.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
6.
Hy neemt, als Adam de ooghen sluyt,
syn ribbe en schept een vrouw daeruyt.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf