menu

Hoe koel schynt ons den morgen

1.
Hoe koel schynt ons den morgen,
de sonne leyt verborgen,
en alles wat leeft
God eere gheeft.
2.
Wy coomen van alsoo veer gegaen
uytet land van Babilon vandaen.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
3.
Eens schiep de heer die boven troont
het wereldryck en wat daar woont.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
4.
God schiep de gansche wyde aerdt,
met alle schepselen nae haer aerdt.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
5.
Als oock de hooghe hemelstent
met zon ende maan aent firmament.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft,
6.
En maeckt, als ’t al geschaepen is,
de mensch nae syn gelyckenis.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
7.
Wel heeft God alle werck volbraght:
den lighten dach en oock de nacht.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
8.
Adam formeert hy uytet stof
en set hem in syn groenen hof,
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf