menu

Nu leefden ze vol heerlijkheid

1.
Nu leefdense vol heerlyckheit;
elck dingh was tot haar dienst bereydt.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
2.
Soo dra de duyvel sulcks vernam
hy heimelyck geslopen quam.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.
3.
Al nae der slanghe wyze
al in den paradyze.
Ja, alles wat leeft
God eere gheeft.

begeleiding

bekijk de bladmuziek

bekijk de bladmuziek als pdf

download de bladmuziek als pdf